Knut Nystedt (1915-)

Binnen het oeuvre van de Noorse componist Knut Nystedt (1915-) neemt het eendelig Stabat Mater uit 1986 een bijzondere plaats in. En dat zeker niet alleen vanwege de opvallende bezetting van een koor (SATB) met een solistisch opererende cello. In de dialoog tussen deze uitvoerende partijen is voor het koor een overwegend beschouwende rol weggelegd, terwijl de uit de tekst voortvloeiende emoties vooral door de cello lijken te worden verklankt. Met de keuze, doorgaans per strofe, voor andere stijlmiddelen – passages met schrijnende kleine toonafstanden worden bijvoorbeeld  afgewisseld met gedeeltes op basis van meer eenvoudige akkoorden – zorgt Nystedt voor contrast in zijn Stabat Mater.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*