Stichting

Stichting Stabat Mater is in 1998 door enkele muziekliefhebbers opgericht.  Inmiddels kunnen we spreken van een (weliswaar jonge) traditie. Dat blijkt uit de vele bezoekers die wij jaarlijks mogen ontvangen. Mensen vanuit het hele land bezochten onze concertweekenden. Wij zijn verheugd over de lovende kwalificatie van het Brabantse provinciebestuur: ‘De jaarlijkse Stabat Materconcertreeks is mede beeldbepalend voor het culturele imago van Brabant’.

Doelstelling

De stichting wil ieder jaar twee weken voor Pasen een kwalitatief hoogstaand Stabat Mater concertweekend realiseren. Steeds twee weken voor Pasen, het begin van de passietijd. Uitvoeringen van verschillende componisten in een bijzondere omgeving. Uitvoeringen op hoog professioneel niveau moeten een eigen uitstraling en impact geven. De muzikale beleving van het religieuze treurdicht staat hierbij centraal. Het thema ‘verdriet van een moeder over de pijn van haar kind’ is van alle tijden. Onze concerten bieden ruimte voor religieuze gevoelens, persoonlijke elementen en existentiële soberheid, met een theatrale vormgeving.

Met deze concerten draagt de stichting bij aan een breed cultureel aanbod in de provincie Noord-Brabant.  Het Stabat Mater in Oirschot is inmiddels een begrip geworden en staat hoog op de Nederlandse muzikale agenda!

 

Organisatie

De stichting kent een Bestuur en Raad van Advies en Aanbeveling. De dagelijkse leiding is in handen van de zakelijk leider.

 

Bestuur

Bestuur

Dr. W.M. van den Goorbergh, voorzitter

Mr.drs. P.C.G. Glas, vice-voorzitter

Drs. E. Doeve, secretaris

Geert-Jan van Schijndel

Dr. G.J.C. Th. Van Schijndel, penningmeester

Hans

Drs. H. Hierck, artistieke zaken

 

Raad van Advies en Aanbeveling

Dr. W.B.H.J. van de Donk, Commissaris der Koning Noord-Brabant (voorzitter)
Mgr. A.L.M. Hurkmans, oud bisschop van ‘s-Hertogenbosch
Drs. A.L.M. Nelissen, voormalig voorzitter Kamer van Koophandel Brabant
Drs. F.C.H. Slangen, voorzitter KBO Brabant
Dhr. J. Hommen, president-commissaris NV BOM
Ir. P. Struik, voorzitter Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, BZW

Drs. G. van Nuland, directeur Brabant Water NV.

Zakelijk leider

Marlies Timmermans-van Leeuwen is sinds 1 september 2014  zakelijk leider van de stichting. Onder haar leiding werken diverse mensen aan de voorbereiding en uitvoering van de jaarlijkse concertweekenden.

 

Samen met het secretariaat en productieleider Roel Rutten worden alle nodige voorbereidingen gedaan. Hierbij zijn ook diverse externe partijen en vrijwilligers betrokken. We worden bijzonder gesteund door pastoor Spijkers en zijn medewerkers van de Sint Petrusbasiliek en vanuit het Oirschotse gemeentehuis.

 

Nuttige gegevens

  • Banknummer: NL19RABO 0121 9686 77
  • BTW nummer: NL.8064.61.500.B.01
  • Nummer KvK: 16090082
  • Postadres en bezoekadres: Mijlstraat 45A, Boxtel (bedrijfspand Infolio De Sign Makers)
  • Telefoon: 0411-643084
  • Mail: secretariaat@stabatmater.nl
  • Website: www.stabatmater.nl

 

Beleid Stichting Stabat Mater

De stichting organiseert elk jaar, in het weekend 14 dagen voorafgaand aan Pasen, een concert(reeks) waarin een of meerdere muzikale uitvoeringen ten gehore worden gebracht van het Stabat Mater. De stichting kan daarbij putten uit vele honderden uitvoeringen van even zoveel componisten.

Per jaar wordt getracht een thema te kiezen waarbinnen de programmering plaats vindt. Afhankelijk van de lengte van de verschillende composities, wordt het aantal bepaald, zodat een waardige concertduur ontstaat.

De stichting besteedt hierbij aandacht aan bekende, maar ook minder bekende werken. Tevens zal de stichting periodiek op zoek gaan naar (Nederlandse) premières en jonge componisten vragen om nieuwe (eigentijdse) Stabat Maters te componeren.

Met het oog op de kosten zal er alternerend worden gekozen voor uitvoeringen waarbij een grote bezetting van orkest en/of koor is vereist en uitvoeringen in kleinere bezetting. Nimmer zal worden bespaard op de kwaliteit van de uitvoering.

 

De aantrekkingskracht van de concerten wordt vergroot door een persoonlijke benadering, een fraaie ambiance, zoals in de huidige Petrusbasiliek in Oirschot, en een ontmoetingspodium. Er wordt gebruik gemaakt van een veelheid aan publiciteitskanalen, waaronder pers, advertenties en social media. Tevens heeft de stichting een adressenbestand opgebouwd van geïnteresseerden, die actief worden benaderd.

De concerten zijn tegen betaling toegankelijk voor particulieren, bedrijven en andere organisaties.

De toegangsprijzen worden zo laag als mogelijk gehouden en dienen in lijn te liggen met normale concertuitvoeringen. Extra middelen om de totale kosten te kunnen financieren worden verkregen uit sponsorbijdragen, donaties en subsidies.

Naast de concertreeks probeert de stichting ook informatie te verzamelen over de rijke historie van het Stabat Mater en deze via websites beschikbaar te stellen voor alle geïnteresseerden. Het bestuur van de Stichting Stabat Mater verricht al zijn werkzaamheden onbezoldigd.

 

Uitgevoerde activiteiten

Een volledig overzicht van de uitgevoerde werken kan op deze website worden gevonden onder Wikipedia/uitgevoerde werken.

 

Financieel overzicht

In het concertjaar 2017-2018 is met een verlies afgesloten, hetgeen is onttrokken aan de bestemmingsreserve. De jaarrekening laat zich als volgt samenstellen:

 

Jaarrekening 2017-2018

write name columwrite name column
kaartverkoop51.697productiekosten48.308
sponsoring35.000uitvoeringskosten38.191
subsidie/donaties12.026publiciteit/promotie13.544
overige inkomsten704organisatiekosten24.466
algemene kosten4.073
negatief resultaat29.155
TOTAAL opbrengsten128.582TOTAAL lasten128.582

 

Dientengevolge luidt de balans aan het einde van het concertjaar als volgt:

 

Balans per 31 augustus 2018

write name columwrite name columnwrite name column
vorderingen3.342bestemmingsreserve-
liquide middelen4.261overige schulden7.603
TOTAAL ACTIVA7.603TOTAAL PASSIVA7.603