Steunpilaren

De Stabat Mater concertenreeks heeft kunnen uitgroeien tot zo’n  prachtige muzikale traditie, omdat een groot aantal partijen dit culturele evenement daadwerkelijk en met kracht heeft ondersteund. Wij denken dan aan een van onze ‘founding  fathers’ Bouwbedrijf Van der Linden uit Sint-Michielsgestel, maar vooral ook aan het provinciaal bestuur van Noord-Brabant, dat ons initiatief vanaf het allereerste begin stevig heeft omarmd. Ook de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) heeft ons alle jaren een warm hart toegedragen.

 

1. Participanten

Participanten zijn bedrijven, organisaties en instanties die aan de Stichting Stabat Mater een bedrag of prestatie ter beschikking stellen met een nettowaarde vanaf € 10.000  Participanten hebben recht op prominente naamsvermelding met logo bij de activiteiten van de Stichting Stabat Mater en voorrang bij het uitnodigen van eigen gasten voor onze concerten. Iets voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op om een pakket op uw situatie en wensen samen te stellen.

Onze grote steunpilaren zijn thans: Brabant Water, DELA coörperatie.

 

Brabant Water Home DELA

 

2. Sponsoren

Sponsors zijn bedrijven, organisaties en instanties, die aan Stichting Stabat Mater een bedrag of prestatie ter beschikking stellen met minstens een nettowaarde van € 5.000. Sponsors hebben recht op naamsvermelding met logo bij de activiteiten van de Stichting Stabat Mater en voorrang bij het uitnodigen van eigen gasten van onze concerten.

Onze sponsoren: BPD creating living environments en ZLTO

 

 

3. Begunstigers

Begunstigers zijn zij die aan Stichting Stabat Mater een bedrag of prestatie ter beschikking stellen waarvan de nettowaarde minimaal € 2500 bedraagt. Begunstigers worden met naam en logo vermeld bij de activiteiten van onze stichting.

 

Onze begunstigers zijn: Infolio De Sign Makers, Hof van Solms, Oranje Boven en FSS Security

 

FSS-logo

 

4. Fondsen

Er zijn soms fondsen, die op basis van een aanvraag, gericht op een speciaal project, ons willen en kunnen steunen.

 

 

5. Subsidiënten en kerkbestuur

Van de gemeente Oirschot ontvangen wij jaarlijks een bedrag, ter bevestiging van de goede relatie en als bewijs dat de gemeentelijke overheid de activiteiten van onze stichting waardeert. Van het kerkbestuur van de Sint Petrusparochie en vele vrijwiliigers ontvangen we ook hartelijke, concrete steun bij de voorbereiding en uitvoering van onze concerten.

 

 

6. Bedrijfsvrienden 

Onze jaarlijkse concertreeks krijgt extra belangstelling van bedrijven, die graag door een kleinere bijdrage onze activiteiten willen steunen. Deze groep bedrijven hebben wij de naam ‘bedrijfsvrienden’ toegekend. Voor € 500 netto kan een onderneming/organisatie  bedrijfsvriend worden, in ruil waarvoor enkele full service kaarten worden verstrekt. Samen kunnen deze beperkte bedragen toch een flinke steunpilaar vormen. Daarom zeggen we onze bedrijfsvrienden hartelijk dank.

 

Iets voor u? Neem dan contact op met ons secretariaat.

 

 

7. Samenwerking met Cordaid

Sinds jaren werkt onze stichting nauw samen met ontwikkelingsorganisatie CORDAID. Na onze concerten krijgt Cordaid gelegenheid een collecte ten behoeve van een concreet project te houden.