Locatie in Oirschot

Oirschot en Stabat Mater horen inmiddels bij elkaar. Vanaf 2000 organiseert de Stichting Stabat Mater de jaarlijkse concerten in de Sint Petruskerk. De schitterende, monumentale kerk is onder meer gekozen vanwege de uitstekende akoestiek en de goede bereikbaarheid. De kerk ligt aan het pittoreske marktplein in het hart van Oirschot. U kunt in deze prachtige Brabantse Heerlijkheid gemakkelijk parkeren. En er zijn tal van gezellige horecagelegenheden, waar het voor en/of na het concert goed toeven is.

 

Sfeervolle omgeving

De gemeente Oirschot telt circa 17.500 inwoners en omvat naast Oirschot ook de dorpskernen Middelbeers, Oostelbeers, Westelbeers (de Beerzen) en Spoordonk. Oirschot heeft een centrum met een vriendelijke en prettige ambiance. De historische, beschermde dorpskern ligt in een nagenoeg onaangetast natuurgebied van bossen en heidevelden. Ruim honderd goed geconserveerde monumentale gebouwen – verspreid over Oirschot en de Beerzen – getuigen van een rijk historisch verleden. De Oirschotse Markt, met de meer dan vijf eeuwen oude Sint Petruskerk en het uit 1513 daterende voormalig raadhuis, is een van de mooiste pleinen van Brabant. In de schaduw van het plein ligt het intieme Vrijthof met het geliefde Romaans Boterkerkje (11e eeuw), dat het oudste tufstenen godshuis van Brabant is.

Daarnaast maken niet minder dan elf unieke natuurgebieden Oirschot en de Beerzen tot een groene gemeente. Om die reden noemt Oirschot zich met trots ‘monument in het groen’. Redenen genoeg om Oirschot te ontdekken tijdens het Stabat Materweekend. Wij helpen u hier graag bij.

Sint Petruskerk

De kerk is vanaf 2009 en tot begin 2012 prachtig gerestaureerd. Oirschot was al heel vroeg een geestelijk centrum in het bisdom Luik met een kapittel, een college van elf kanunniken. Aanvankelijk was het kapittel in de Mariakerk op het Vrijthof gehuisvest, maar daar bleek geen uitbreiding mogelijk. Daarom stichtte het kapittel in 1268 op de huidige plaats de Sint Petruskerk. Deze kapittelkerk was tot 1648 hoofdparochie over de kerken in de omgeving. De Petruskerk heeft in de jaren daarna door rampen en oorlogen veel schade geleden. De laatste keer was op 2 oktober 1944.

 

 

Toen werd de kerk tijdens de bevrijding van Oirschot in brand geschoten door de geallieerden. Het dak en de toren stortten in en het grootste deel van het interieur, waaronder de koorbanken, verbrandde. In de jaren 1945-1952 werd de kerk herbouwd en werd de doopkapel uitgebreid. De noodkap op de toren werd in 1960-1962 hersteld in de situatie tussen 1627 en 1904. Sinds 1966 staat het gebouw op de lijst van rijksmonumenten. Onder leiding van een deskundige gids kunt u tijdens een rondleiding meer te weten komen over de historie van de Sint Petruskerk, de bouw en stijl. Bij gelegenheid van de officiele opening in april 2012 verscheen een speciaal boek: “Monument in het blauw”, verkrijgbaar bij de pastorie, Nieuwstraat 17 in Oirschot. ISBN 978-90-808642-0-7 (€ 35,00).